Hkrummet

HK kursplaner

Ämnet blev obligatoriskt år 1962 för både flickor och pojkar när den nya grundskolan inrättades. Läroplanen kallas Lgr 62 och därefter kommer Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11.

År 2000 reviderades kursplaner och betygskriterier. Mao är den sjätte obligatoriska kursplanen i hem- och konsumentkunskap nu i kraft.